CURS PRACTIC PENTRU MECANICI AGRICOLI

Cunostințele și deprinderile

Cunoștințele și deprinderile dobândite la cursurile noastre vor permite:

 • calificarea personalului
 • mai buna utilizare a solului și a apei
 • recolte și venituri mai mari
 • reducerea poluării mediului
 • folosirea efectivă a resurselor de energie
 • mecanizare potrivită
 • utilizare optimă a mașinilor și utilajelor
 • reducerea riscului de accidente
 • economie de materiale
 • reducerea costurilor
Stagiu de pregătire profesională pentru mecanici agricoli
 • Dorești să ai o calificare europeană?
 • Cauți să alegi o mecanizare potrivită condițiilor din ferma proprie?
 • Vrei să utilizezi optim mașinile și utilajele agricole?
 • Dorești o mai bună utilizare a solului și apei pentru obținerea de recolte mai mari și de o calitate superioară?
 • Încerci să reduci riscul de accidente?
 • Vrei să faci economie de materiale și să reduci costurile?
 • Poți să reduci poluarea mediului?
Centrul de pregătire și perfecționare

Organizează pentru agricultori cursuri de:

 • inițiere
 • perfecționare
 • specializare
 • calificare
 • recalificare

Cursurile organizate de Centrul de pregătire și perfecționare sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

COST TOTAL (PREGĂTIRE, EXAMINARE, ELIBERARE DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE): 1.500 LEI
DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
 • dosar plic;
 • copie certificat de naştere;
 • copie carte de identitate;
 • copie diplomă de studii;
 • adeverinţă medicală (apt pentru participare la curs).