curs practic pentru mașini de aplicat produse de protecția plantelor

Centrul Româno-German de Pregătire şi Perfecţionare Profesională în Domeniul Agriculturii organizează cursuri aplicate pentru fermierii care doresc să aplice corect produsele pentru protecţia plantelor (erbicide, fungicide şi insecticide).

De asemenea, după absolvirea cursurilor, fermierii vor cunoaşte legislaţia în domeniul gestionării produselor pentru protecţia plantelor în fermă.

Cursurile vor fi susţinute de:

Conf. univ. dr. Daniel POPA,
de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara Conf. univ. dr. Ovidiu RANTA,
de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Competenţe dobândite:

 • Reguli privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă în gestionarea produselor de protecţia plantelor în fermă;
 • Gestionarea produselor de protecția plantelor;
 • Considerații teoretice și practice privind procesul de dispersie a pesticidelor lichide;
 • Domeniul de utilizare și clasificarea mașinilor de aplicat produse de protecția plantelor;
 • Procesul de lucru și alcătuirea generală a mașinilor de aplicat produse de protecția plantelor;
 • Pregătirea pentru lucru, controlul distribuției și reglarea mașinilor de aplicat produse de protecția plantelor;
 • Impactul asupra mediului și eficacitatea procedeelor de stropit, sub aspectul efectului biologic;
 • Aspecte practice privind tehnologia de aplicare a produselor de protecția plantelor.

Durata cursului este de 30 de ore.

Cost total (pregătire, examinare, eliberare diplomă de absolvire): 1.000 lei
DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
 • dosar plic;
 • copie certificat de naştere;
 • copie carte de identitate;
 • copie diplomă de studii;
 • adeverinţă medicală (apt pentru participare la curs).